Beechfield Brands logo
  • Beechfield Original Headwear logo
  • Bagbase logo
  • Quadra Bags logo
  • Westford Mill logo

Zasady etyczne

Beechfield Brands zaangażowane są w przestrzeganie najwyższych standardów etycznych i środowiskowych w każdym ogniwie łańcucha dostaw.

Działamy zgodnie z etyczną polityką, która chroni i nagradza każdą jednostkę zaangażowaną w produkcję i dostawę naszych wyrobów. Etyczność naszej polityki znajduje wyraz w przestrzeganiu przepisów prawa lokalnego w odniesieniu do płac, BHP, dobrostanu pracowników oraz poszanowania praw człowieka. Wyraźnie zabrania pracy pod przymusem/naciskiem, w tym pracy osób nieletnich.

Nasi pracownicy terenowi przeprowadzają pełne audyty wszystkich naszych producentów dla zagwarantowania ciągłego przestrzegania naszych standardów etycznych.

Propagujemy również ochronę środowiska naturalnego dzięki stosowaniu solidnych praktyk środowiskowych. Dbamy o to, aby nasi producenci spełniali lub wykraczali poza wymogi lokalnych norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, propagujemy energooszczędność i ograniczenie ilości odpadów na każdym etapie produkcji.

Wdrażamy najnowsze przepisy legislatury REACH w zakresie testowania tkanin i komponentów dla zapewnienia zgodności z tą bardzo restrykcyjną europejską normą w zakresie bezpieczeństwa produktów i ochrony środowiska.

Cenimy sobie wartość naszego wizerunku i doskonałej reputacji.

Wybór marki Beechfield jeszcze bardziej podkreśli Twoje własne etyczne i środowiskowe kwalifikacje.